VIP thợ săn kho báu nhận tiền thưởng tại Happyluke

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi happyluke khác tại đây

Trở thành những thợ săn bất bại trong quá trình chinh phục bản đồ kho báu mỗi tuần tại HAPPY LUKE, chỉ cần gửi tiền tối thiểu 300$, bạn sẽ đủ điều kiện bắt đầu hành trình tìm kiếm 11 kho báu để nhận lấy 555$ khi kết thúc chuyến săn tìm kho báo của mình.

vip thợ săn kho báu nhận tiền thưởng tại happyluke

CẤP ĐỘ DOANH THU CƯỢC YÊU CẦU TIỀN THƯỞNG
KHO BÁU 1 4,000 USD 20 USD
KHO BÁU 2 10,000 USD 25 USD
KHO BÁU 3 15,000 USD 30 USD
KHO BÁU 4 25,000 USD 35 USD
KHO BÁU 5 35,000 USD 40 USD
KHO BÁU 6 45,000 USD 45 USD
KHO BÁU 7 55,000 USD 50 USD
KHO BÁU 8 70,000 USD 60 USD
KHO BÁU 9 90,000 USD 70 USD
KHO BÁU 10 100,000 USD 80 USD
KHO BÁU 11 130,000 USD Trở lên 100 USD

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Đối tượng: Dành riêng cho thành viên VIP.

2. Hình Thức: Thành Viên VIP gửi tiền từ 300$ trở lên và tham gia cược tại slot và live casino theo quy định trong thời gian diễn ra khuyến mãi sẽ đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình. Khi bạn đạt được cấp độ kho báu nào, thì bạn sẽ được nhận tất cả tiền thưởng từ cấp độ kho báu đầu tiên đến cấp độ kho báu hiện tại.

Ví dụ:

– Tổng doanh thu cược của bạn đạt 130,000 USD, bạn sẽ nhận được tiền thưởng của tất cả kho báu từ 1 đến 11 với tổng tiên thưởng cộng lại sẽ có giá trị là: 20+25+30+35+40+45+50+69+70+80+100= 555 USD.

– Tổng doanh thu cược của bạn đạt 45,000 USD bạn sẽ nhận được tiền thưởng của tất cả kho báu từ 1 đến 6 với tổng tiền thưởng cộng lại sẽ có giá trị là: 20+25+30+35+40+45 = 195 USD.

3. Thời gian khuyến mãi:

. Giai đoạn 1: 00:00 6/11 – 23:59 12/11/2023

. Giai đoạn 2: 00:00 13/11 – 23:59 19/11/2023

. Giai đoạn 3: 00:00 20/11 – 23:59 26/11/2023

4. Thời gian cập nhật khuyến mãi:

. Giai đoạn 1: 13/11/2023

. Giai đoạn 2: 20/11/2023

. Giai đoạn 2: 27/11/2023

5. Yêu cầu tiền thưởng: trải qua 20 vòng cược trước khi tiến hành rút tiền happyluke

6. Tiền thưởng có giá trị trong vòng 1 tuần kể từ ngày cập nhật.

7. Tất cả các cược hòa, cược hủy, cược 2 bên sẽ không được bao gồm trong tính toán cho bất kỳ yêu cầu cược hoặc chuyển nhượng nào.

8. Tiền thưởng được sử dụng cho tất cả các sản phẩm tại website.

9. Khuyến mãi trang web chỉ áp dụng cho những người chơi hợp lệ có 1 tài khoản duy nhất tại website. Người chơi vi phạm gửi tiền gian lận, nhiều liên kết, cược gian lận và trục lợi khuyến mãi và bị giữ chức năng rút tiền sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khuyến mãi nào. Do đó, tiền thưởng có được từ các tài khoản trùng lặp sẽ bị mất.

10. HappyLuke có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình và bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

11.Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của HappyLuke được áp dụng.

Link mới nhất