BK8 Evolution Cược và Thắng 7,475,000 VND

Thời gian khuyến mãi còn 23 ngày 22 giờ 7 phút 3 giâyĐăng ký ngay

Đặt cược vào bất kỳ trò chơi Baccarat Evolution nào và giành chiến thắng lên tới 27,6 tỷ đồng!

bk8 evolution cược và thắng 7,475,000 vnd

Giai đoạn khuyến mãi:

Ngày 2 Tháng 10, 2023, 08:00:00 (GMT+8) đến 31 Tháng 12, 2023, 07:59:59 (GMT+8)

Chi tiết sự kiện:

Tiền cược tối thiểu Giai đoạn Trò chơi hợp lệ
Không yêu cầu Từ Thứ Hai tới Thứ Hai

2/10/2023, 08:00:00 – 31/12/2023, 07:59:59

Tất cả bàn Evolution Baccarat ( Không bao gồm Bàn cược First Person và RNG)
Số lượng giải thưởng hàng tuần Giải thưởng tuần (VND)
1 23,000
2 18,400
3 11,500
5 6,900
25 2,300
65 1,150
145 690
255 460
500 230
Tổng cộng 575,000

Giai đoạn sự kiện: 23/10/2023 – 29/10/2023
Ngày công bố Người Thắng Cuộc: 1/11/2023

Xin chúc mừng những người chiến thắng!

Người Chiến Thắng Prize (VND)
m*n*p*a* 460
c*o*d*9*7* 230

Cách thức tham gia:

1. Tất cả thành viên đăng ký bk8 bằng VND đều được tham gia khuyến mãi này.

2. Thành viên được yêu cầu đặt cược vào bất kỳ trò chơi trên bàn Evolution Baccarat (Không bao gồm Bàn cược First Person và RNG) được đề cập ở trên để nhận tiền thưởng.

3. Tổng cộng có 13 chương trình khuyến mãi mưa tiền mặt hàng tuần sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều khoản & Điều kiện

1. Người chiến thắng sẽ được công bố sau ba (3) ngày làm việc.

2. Người chiến thắng dựa trên những người chơi đặt cược cao hơn trong bất kỳ bàn Evolution Baccarat nào trong thời gian khuyến mãi mưa tiền mặt.

3. Mỗi thành viên đủ điều kiện được nhận một lần (1) tiền thưởng mỗi tuần.

4. Evolution có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5. Evolution có quyền loại một thành viên hoặc nhóm thành viên nếu bị phát hiện sử dụng các phương pháp không trung thực, lừa dối hoặc đe dọa các thành viên/người điều hành khác hoặc bị phát hiện lạm dụng các lỗ hổng hệ thống để ảnh hưởng đến kết quả.

6. Evolution có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện hoạt động mà không cần thông báo trước.

7. Evolution là trọng tài duy nhất của Chương trình khuyến mãi và quyết định của nó là quyết định cuối cùng.

8. Tất cả các ưu đãi của khách hàng được giới hạn một lần cho mỗi người. Nghĩa là một địa chỉ cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc).

9. BK8 có quyền sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi và/hoặc thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

10. Các thành viên tham gia hoạt động này phải chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và điều khoản nêu trên cũng như tất cả các quy tắc và điều khoản có liên quan của trang web do BK8 thực hiện.

11. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện chung của bk8.

Link mới nhất